Sastanak upravnog i savjetodavnog odbora Elpe

Udruga "Hepatos Rijeka", kao pristupna članica, prisustvovala je dvodnevnom sastanku Upravnog i Savjetodavnog odbora European Liver Patients Association (ELPA), krovne europske udruge pacijenata s bolestima jetre, koji se održao tijekom 14. i 15. rujna u Radisson Blu Resort-u u Splitu. Tijekom sastanka, eminentni hrvatski i europski zdravstveni stručnjaci održali su brojna edukativna predavanja na temu hepatitisa, raka jetre i transplantacije jetre, te smo upoznati s programom predstavljanja studije ELPA-e "EUROPSKI INDEX HEPATITISA" (Euro Hepatitis Care Index) koje će se dogoditi 06.studenog 2012. u Bruxellesu. Svakako bi bilo poželjno da naši eminentni dionici zdravsta i politike sudjeluju i budu upućeni.