Obilježavanje Svjetskog dana hepatitisa - Press konferencija

17.05.2010. u 11 sati održana je   Press konferencija u INFO CENTRU Grada RIjeka u organizaciji Udruge liječenih i oboljelih od hepatitisa „Hepatos Rijeka“ i Grada Rijeka, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb. Na konferenciji sudjelovali su: Aleksandra Marković, dipl.teolog, predsjednica Udruge liječenih i oboljelih od hepatitisa „Hepatos Rijeka“; mr.sc. Đana Pahor, dr.med., specijalist epidemiolog, voditeljica Odjela za epidemiologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, dr. Karmen Jureško, dr.med., specijalist psihijatar, voditeljica Odjela za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije i dr.sc. Željko Jovanović, dogradonačelnik Grada Rijeka. Konferencija je najavila događanja kojima će Udruga „Hepatos Rijeka“ obilježiti Svjetski dan hepatitisa 19.05.