"LUCIJINA PRIČA" U UČENIČKOM DOMU SUŠAK

U sklopu programa "KAZALIŠNE PRIČE U UČENIČKIM DOMOVIMA" udruge "HEPATOS RIJEKA", podržanog od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, 3.11.2022., u 20.30 h, gostovali smo u Učeničkom domu Sušak  u Rijeci.
 
Ukupno 24 učenika/ica, psihologinja Elizabeta Galić-Papić, ravnatelj Ante Papić i medicinska sestra Lara Čituljski pogledali su našu edukativnu  predstavu „LUCIJINA PRIČA" realiziranu u suradnji s RI
TEATROM. Nakon održane predstave uslijedila je kratka rasprava o temi pod vodstvom Ivane Host, psihologinje udruge "HEPATOS RIJEKA", Voditeljice Psihološkog savjetovališta udruge.
 
Zahvaljujemo na lijepom prijemu i suradnji.