"BOCA ISTINE" ZA KORISNIKE DOMA ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI RIJEKA

U sklopu programa "KAZALIŠNE PRIČE" udruge "HEPATOS RIJEKA", podržanog od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, 09.02.2023., u 11.30 h, u Kalvariji, održali smo edukativnu predstavu "BOCA ISTINE" za korisnike Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka.
 
Ukupno 32 učenika/ica i 3 odgajateljice Doma pogledali su našu edukativnu predstavu usmjerenu prevenciji zlouporabe alkohola međuvmladima i razvoja ovisnosti o alkoholu realiziranu u suradnji s RI TEATROM. Nakon održane predstave uslijedila je kratka rasprava o temi pod vodstvom Ivane Host, psihologinje udruge "HEPATOS RIJEKA", voditeljice Psihološkog savjetovališta udruge.