"ŽIVOT S VAGOM" ZA KORISNIKE DOMA ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI RIJEKA

U sklopu programa "KAZALIŠNE PRIČE" udruge "HEPATOS RIJEKA", podržanog od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, 28.03.2023., u 10.00 h, u Kalvariji, prostoru RI TEATRA, održali smo edukativnu predstavu "ŽIVOT S VAGOM" za korisnike Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka.
 
Ukupno 36 učenika/ica i 4 odgajateljice Doma pogledali su našu edukativnu predstavu usmjerenu prevenciji poremećaja hranjenja među mladima realiziranu u suradnji s RI TEATROM. Nakon održane predstave uslijedila je kratka rasprava o temi pod vodstvom Ivane Host, psihologinje udruge "HEPATOS RIJEKA", voditeljice Psihološkog savjetovališta udruge.