"ŽIVOT S VAGOM" U UČENIČKOM DOMU LOVRAN"

U sklopu projekta "KAZALIŠNE PRIČE", udruge "HEPATOS RIJEKA", podržanog od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, 06.11.2023.g., u 20.45 h, gostovali smo u Učeničkom domu "Lovran" u Lovranu.
Ukupno 35 učenika/ica i dvije stručne suradnice Doma pogledali su našu edukativnu predstavu usmjerenu prevenciji razvoja poremećaja u prehrani „ŽIVOT S VAGOM", realiziranu u suradnji s teatrom „EDUKAZ“. Nakon održane predstave uslijedila je radionica na temu poremećaja u prehrani te utjecaju medija na stvaranje slike o sebi u izvedbi naše projektne suradnice Marine Deželjin.